Đội ngũ Bác sĩ và Dược sĩ

Dược sĩ

Nguyễn Thị Kim Thành

Bác sĩ

Vi Mai Anh

Dược sĩ

Tống Thu Hằng

Dược sĩ

Nguyễn Thị Diệu

Bác sĩ

Đinh Gia Hân

logo-BOMMAY-new-1-600x364
Hãy điền thông tin để nhận tư vấn từ Dược sĩ Nguyễn thị kim thành.